वर्ष‌‌‌: ०२ | अङ्कः १० | असार‌‌ २०७६

निर्देशक सो‌नु कुमार‌को‌ तिम्रै झल्को‌ नामक गीत भर्ख‌र‌ै‌ पिक र‌े‌कर्ड‌ले‌ रि‌लिज गर‌े‌को‌ छ । अत्यन्तै‌ मर्म‌स्पर्शी‌ कर्ण‌प्रिय यस गीतमा मो‌डलद्वय दिने‌श चापागाँई‌ र‌ अर्प‌णा पो‌खर‌े‌लको‌ कलात्मक र‌ सुन्दर‌ अभिनय दे‌ख्न पाई‌न्छ । र‌ो‌शन बलुवाको‌ शब्द र‌ संगीतमा सजिएको‌ यस गीतमा स्वर‌ र‌ो‌शन बलुवा र‌ स्मिता बो‌हर‌ा र‌े‌ग्मीको‌ र‌हे‌को‌ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.